GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỐI SỐ BỆNH VIỆN​

Hệ sinh thái công nghệ dành cho y tế của elSAGA​

Tổng đài ảo
Kết nối đầu số (1900,1800, số cố định, số đi động) *
Số lượng máy nhánh
0
2
10
20
20
Cuộc gọi đồng thời
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Danh sách cuộc gọi chờ
Lời chào tự động
Chuyển hướng cuộc gọi theo thời gian

ĐĂNG KÍ DEMO HỆ THỐNG

Chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận lịch gặp trực tiếp quý khách để demo hệ thống.

Bệnh viện đang tích hợp giải pháp của elSAGA